ପଶମ ଶୁଖୁଆ ବଲ୍, XL ହସ୍ତତନ୍ତ ଜ Organ ବ ଲଣ୍ଡ୍ରି ଡ୍ରାୟର୍ ବଲ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


 • ସାମଗ୍ରୀ:100% ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଶମ |
 • ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟ:25 ରୁ ଅଧିକ, ପରାମର୍ଶ 28 |
 • ଆକାର:XL, 7cm, 40g
 • ରଙ୍ଗ:ପ୍ରାକୃତିକ ଧଳା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୀନ |
 • ପ୍ୟାକିଂର ଧାରା:ସୂତା ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ବ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ବାକ୍ସ |
 • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

  ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

  ପଶମ ଶୁଖୁଆ ବଲ ବିଷୟରେ ଅଧିକ |

  100% ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁନ use ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପଶ ଶୁଖୁଆ ବଲଗୁଡିକ ତୁମ ଡ୍ରାୟରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଉନ୍ସ ହୁଏ | ସେମାନେ ତୁମର ଧୋଇବାକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତି, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗରମ ପବନ ବ which ାନ୍ତି ଯାହା ଶୁଖିବା ସମୟକୁ କମ୍ କରିଥାଏ | ସେମାନେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ସହ ଆପଣଙ୍କ କପଡାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି |

  • ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ତୁମର ଧୋଇବାକୁ ନରମ ଏବଂ ଫ୍ଲଫ୍ କର |
  • ତରଳ କପଡା ସଫ୍ଟେନର୍, ଡ୍ରାୟର୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ |
  • ଶୁଖିବା ସମୟକୁ 10% -30% ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |
  • କୁଞ୍ଚନ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ କ୍ଲିଙ୍ଗ୍, ମୋଡ଼ିବା, ଟାଙ୍ଗଲିଙ୍ଗ୍, ଲିନଟ୍ ଏବଂ ପୋଷା କେଶକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |
  • 1000+ ଲୋଡ୍ ସହିତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ |

   

  FAQ

  ପ୍ର: 6 ଟି ପ୍ୟାକ୍ XL ପ୍ରିମିୟମ୍ 100% ଲୋମ ଡ୍ରାୟର୍ ବଲ୍ ସହିତ କପଡା ସଫ୍ଟେନର୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରାୟର୍ ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କି?
  ଉ: ନା!ସେହି ଶୁଖୁଆ ସିଟ୍ ଖୋଳ ଏବଂ ତରଳ କପଡା ସଫ୍ଟେନର୍ କିଣିବା ବନ୍ଦ କର |ପଶମ ଶୁଖୁଆ ବଲଗୁଡିକ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ନରମ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ବୋନସ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ |

  ପ୍ର: କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କପଡା ସଫ୍ଟେନର୍ ଅପେକ୍ଷା 6 ପ୍ୟାକ୍ XL ପ୍ରିମିୟମ୍ 100% ଲୋମ ଡ୍ରାୟର୍ ବଲ୍ ଭଲ?
  ଉ: ପଶମ ଶୁଖୁଆ ବଲଗୁଡିକ ଶୁଖିବା ସମୟକୁ ଛୋଟ କରିଥାଏ, କପଡାକୁ ନରମ ଏବଂ ଫ୍ଲଫ କରିଥାଏ, ଏବଂ ସବୁଜ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |ସେମାନେ ଶୁଖିବା ସମୟରେ ବେଡସିଟ୍ ଗୁଡିକ ଅଲଗା ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପୋଷା କେଶକୁ ପୋଷାକରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି |

  ପ୍ର: ମୁଁ ମୋ ଶିଶୁର ଲଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ / କିମ୍ବା କପଡା ଡାଏପର ସହିତ 6 ପ୍ୟାକ୍ XL ପ୍ରିମିୟମ୍ 100% ଲୋମ ଡ୍ରାୟର୍ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି କି?
  ଉ: ଅବଶ୍ୟ!ଶିଶୁର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ |

  ପ୍ର: 6 ପ୍ୟାକ୍ XL ପ୍ରିମିୟମ୍ 100% ଲୋମ ଡ୍ରାୟର୍ ବଲ୍ କେତେ ଦିନ ରହିବ?
  ଉ: ସେଗୁଡିକ 1000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ୍ |ସେମାନେ କେତେ ଧୋଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ 2-5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ |


 • ପୂର୍ବ:
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

 • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |